một mô hình máy nghiền hai cuộn áp dụng cho máy nghiền quy mô lớn