mô tả với phác thảo gọn gàng hoạt động mài không tâm bên trong