Những lợi ích của việc nghiên cứu chế biến khoáng sản