Sản xuất tại Trung Quốc sản phẩm mới nhà máy nghiền phốt phát đá với sự chấp thuận của CE