Máy phân loại xoắn ốc khai thác quặng Trung Quốc và sử dụng trận đấu máy nghiền bi cho mỏ